Belangrijke product- en veiligheidswaarschuwingen

Op deze pagina vind je extra mededelingen, veiligheidswaarschuwingen en terugroep acties over producten die je bij Hubo gekocht hebt.

Veiligheidswaarschuwing Qlima mobiele airconditioner

AircoPVG heeft ontdekt dat sommige van de PH 534 mobiele airconditioners een productiefout bevatten. Onder bepaalde omstandigheden kan dit leiden tot kortsluiting in het apparaat. In extreme gevallen, wanneer een niet-geaard stopcontact wordt gebruikt, kan hierdoor een steekvlam ontstaan. Wanneer vervolgens plastic onderdelen smelten, kan de rook die hierbij vrijkomt ernstige veiligheidsrisico’s veroorzaken. Klik hier voor meer productdetails.

Heb je dit product in je bezit, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet meer. Neem een foto van het informatielabel (zie afbeelding hierboven) en noteer het serienummer (beginnend met AI of AJ). Bewaar het apparaat vervolgens in een goed geventileerde kamer met een vloeroppervlak van minimaal 4 m2, en uit de buurt van bronnen van vuur of vonken.

Neem vervolgens contact op met PVG International, belt u hiervoor 0412-694 694 of mail naar aftersales@pvg.eu om uw product aan te melden. Wij zorgen er dan voor dat je apparaat geïnspecteerd en, wanneer nodig, gerepareerd wordt.

Door de gevolgen van de COVID-19 uitbraak zijn we soms minder goed bereikbaar, of kan het wat langer duren alvorens u een reactie van ons ontvangt. Wij bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan.

PVG International B.V. – Kanaalstraat 12C – 5347 KM Oss - Nederland- +31 (0) 412 694 694