Privacy & cookie statement

Wij respecteren de privacy van jou als gebruiker van onze diensten en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Inleiding en identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Wij, DGN retail B.V., onderdeel van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze Hubo website wordt beheerd door DGN retail B.V. als onderdeel van Euretco B.V. Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com. Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. DGN retail B.V. zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw Klantnummer(s), Geslacht, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, E-mailadres ,Telefoonnummer, Land, Factuuradres, Afleveradres, IP-adres, Bank-/betaalgegevens,  Aankoophistorie, Voorkeur winkel, Nieuwsbrief status, Spaarsaldo, Afspraak datum, Vraag of opmerkingen, ingezonden klusfoto’s.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten, nieuwsbrieven, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, het voeren van loyalty-/spaarprogramma’s, het uitschrijven van prijsvragen, het voeren van social media campagnes, social media management en het verzamelen van klantbeoordelingen.

Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden ten behoeve van marketing- en advertentiedoeleinden.

Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze Hubo winkels (lokale ondernemers), leveranciers, bezorgdiensten en derden.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de host/beheerder van de website, de betaaldienstverleners die zorg dragen voor de betaling, de logistieke service provider, lokale ondernemer of leverancier die het product levert, de bezorgdienstverlener om het product te kunnen leveren, de e-mail service provider voor het verzenden van nieuwsbrieven, de leverancier van onze social media management software, onze partners voor de loyalty klantregistratie ten behoeve van het loyalty spaarprogramma, en onze partner voor de verwerking van klantbeoordelingen.

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid

We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier.

Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.hubo.nl, of een van haar subdomeinen worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming. Daarnaast maken we gebruik zogenaamde tracking cookies waarvoor uw toestemming wel vereist is.

De website van Hubo maakt gebruik van de volgende cookies:

 

Name

Domain

Type cookie

Doel

Geldigheidsduur

TPC

.adform.net

Marketing

Cookies worden door Adform geplaatst om de effectiviteit van (banner) campagnes te meten. Met de gegevens worden campagnes verbeterd.

18 maanden

adtrc

.adform.net

   

uid

.adform.net

Marketing

Uniek toegewezen machine-gegenereerd user-id. AddThis plaatst dit cookie als onderdeel van hun gebruikersmetingen en analytics.

2 jaar

anj

.adnxs.com

Advertising

Dit cookie duidt aan of hun cookie ID is gesynchroniseerd met AppNexus partners. ID-synchronisatie stelt AppNexus partners in staat externe gegevens op het AppNexus platform te gebruiken. Zie de privacy pagina van AppNexus voor meer informatie.

1 jaar

icu

.adnxs.com

Marketing

De icu-cookie wordt gebruikt om advertenties te selecteren en het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde advertentie ziet te beperken. Het bevat informatie zoals het aantal keren dat een advertentie is weergegeven, hoe recent een advertentie is weergegeven of hoeveel totale advertenties zijn weergegeven.

90 dagen

sess

.adnxs.com

Advertising

Deze cookie bevat een enkele, niet-unieke waarde: “1”. Het wordt door AppNexus gebruikt om te testen of een browser is geconfigureerd om cookies van AppNexus te accepteren.

1 dag

uuid2

.adnxs.com

Advertising

Deze cookie wordt gebruikt om relevante advertenties te tonen op sites van derden via AppNexus (een programmatic online advertising platform). Deze cookie bevat een unieke willekeurig gegenereerde waarde die AppNexus in staat stelt browsers en apparaten te onderscheiden. Voor meer informatie over AppNexus en hoe dit cookie gebruikt wordt, verwijzen we je naar hun privacy pagina.

18 maanden

TDCPM

.adsrvr.org

tracking

Deze oude cookie werd op sommige webpagina's gebruikt voor het bijhouden van campagnes.

0

TDID

.adsrvr.org

tracking

Deze oude cookie werd op sommige webpagina's gebruikt voor het bijhouden van campagnes.

0

APID

.advertising.com

 

Niet geclassificeerd

0

IDSYNC

.advertising.com

Advertising

Niet geclassificeerd

1 jaar

c

.bidswitch.net

 

Niet geclassificeerd

sessie

tuuid

.bidswitch.net

Advertising

Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies.

1 jaar

tuuid_lu

.bidswitch.net

Functioneel

Niet geclassificeerd

1 jaar

tuuid

.creative-serving.com

Advertising

Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies.

1 jaar

tuuid_last_update

.creative-serving.com

 

Niet geclassificeerd

3 maanden

DSID

.doubleclick.net

Marketing

Deze cookie wordt gebruikt voor het opnieuw targeten, optimaliseren, rapporteren en toekennen van online advertenties.

2 weken

IDE

.doubleclick.net

Advertising

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

ev_sync_ax

.everesttech.net

Marketing

Media Optimizer stelt de ev_sync_variable naamcookie in om de datum vast te leggen waarop de synchronisatie zal worden uitgevoerd. Dit is een advertentie-uitwisselingsspecifieke cookie die de gebruikers-ID van Media Optimizer synchroniseert met het advertentie-uitwisselingsplatform van de partner. Het is gemaakt voor nieuwe gebruikers en verzendt een synchronisatieverzoek wanneer het verloopt. De ev_sync_variable naamcookie bevat de synchronisatiedatum in de indeling yyyymmdd en wordt ingesteld in het domein eversttech.net. De naam van de variabele in de cookie geeft aan dat deze beschrijving en dit gedrag van toepassing is op alle Media Optimizer-cookies die beginnen met ev_sync_. Deze cookies kunnen verschijnen met verschillende termen die aan het einde van de naam zijn toegevoegd.

31 dagen

everest_g_v2

.everesttech.net

Marketing

Media Optimizer stelt de everest_g_v2-cookie in nadat een gebruiker op de advertentie van een klant klikt. Deze cookie wijst klikken toe naar andere evenementen op de website van de klant en wordt ingesteld in het domein eversttech.net.

2 jaar

everest_session_v2

.everesttech.net

Marketing

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.

1 jaar

_ga

.hubo.nl

Analytisch

We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen.

1 jaar

_gat_UA-3014697-16

.hubo.nl

   

_gid

.hubo.nl

Analytisch

Onderscheiden van gebruikers

1 dag

uuid

.mathtag.com

Tracking

De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina's en sessies te volgen

sessie

uuidc

.mathtag.com

Advertising

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.

1 jaar

sync-his

.tidaltv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

1 jaar

tidal_ttid

.tidaltv.com

Marketing

Registreert de advertenties van Videology die de gebruiker heeft gezien en / of waarop hij heeft geklikt. Gebruikt om een demografisch profiel van de gebruiker te genereren.

1 jaar

uid

.turn.com

Marketing

Uniek toegewezen machine-gegenereerd user-id. AddThis plaatst dit cookie als onderdeel van hun gebruikersmetingen en analytics.

2 jaar

B

.yahoo.com

Advertising

Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interesse- en demografische profielen van de gebruikers te categoriseren met het doel de inhoud van de website aan te passen afhankelijk van de bezoeker.

1 jaar

UID

ads.stickyadstv.com

Marketing

Uniek toegewezen machine-gegenereerd user-id. AddThis plaatst dit cookie als onderdeel van hun gebruikersmetingen en analytics.

2 jaar

sessionId

ads.stickyadstv.com

   

uid-bp-133

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

1 jaar

uid-bp-159

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

2 jaar

uid-bp-171

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

3 jaar

uid-bp-45

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

4 jaar

uid-bp-529

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

5 jaar

uid-bp-617

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

6 jaar

uid-bp-717

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

7 jaar

uid-bp-838

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

8 jaar

uid-bp-892

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

9 jaar

uid-bp-951

ads.stickyadstv.com

Marketing

Niet geclassificeerd

10 jaar

dsps%3A5253d30a-553a-442d-a911-c883f4b051e3%3Aabda0f17-74ea-4f41-b8f9-245e321b6ee2%5BQ2hizfDTC5XKyNelvbEA14nvPh5JV2qOuiPQdR1Ag5k%3D%5D

px.powerlinks.com

   

grid_limit

www.hubo.nl