Simson solutie 30ml

Hoeveel á heb je nodig?

m2
Neem contact op

Kunnen we je helpen?

We kunnen producten vaak opnieuw bestellen.

 • Gratis bezorging vanaf 100.-
 • Binnen 2 uur ophalen in de winkel
 • Spaarpunten op je Hubo pas
 • Hubo helpt met kennis van de producten
 • Thuisbezorgd door de winkel
 • Binnen 2 uur ophalen in de winkel
 • Spaarpunten op je Hubo pas
 • Hubo helpt met kennis van de producten

Om prijzen en voorraad te bekijken, is het nodig om eerst een vestiging te kiezen.

Momenteel kan dit product niet besteld worden.

Solutie 30 ml Simson.

Eigenschappen

EAN
8711646205408
Artikelnaam
Solutie
Inhoud
30 ml
Soort
Solutie
Verpakking
Zakje

 • Je hebt nog geen winkel gekozen
 • Kies een winkel voor de actuele voorraad en prijs

Veiligheidsaanwijzingen

WaarschuwingWaarschuwingWaarschuwing

Signaalwoord

Gevaar

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Waarschuwingen (H-zinnen)

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.