Alabastine Extra krachtige super afbijt 1l

Hoeveel á heb je nodig?

m2
Neem contact op

Kunnen we je helpen?

We kunnen producten vaak opnieuw bestellen.

 • Gratis bezorging vanaf 100.-
 • Binnen 2 uur ophalen in de winkel
 • Spaarpunten op je Hubo pas
 • Hubo helpt met kennis van de producten
 • Thuisbezorgd door de winkel
 • Binnen 2 uur ophalen in de winkel
 • Spaarpunten op je Hubo pas
 • Hubo helpt met kennis van de producten

Om prijzen en voorraad te bekijken, is het nodig om eerst een vestiging te kiezen.

Momenteel kan dit product niet besteld worden.

Deze Alabastine binnenafbijt verwijdert moeiteloos verf, lak, beits en was. Geschikt voor gebruik op meubels, deuren of kozijnen. De afbijt is veilig en effectief in gebruik. Het product drupt niet, dus ook ideaal voor verticale oppervlakken.

Eigenschappen

EAN
8710839361464
Verpakking
Emmer
Type
1000-BA
Artikelnaam
Binnenafbijt
Serie
Extra krachtige super afbijt
Inhoud
1 liter

 • Je hebt nog geen winkel gekozen
 • Kies een winkel voor de actuele voorraad en prijs

Veiligheidsaanwijzingen

WaarschuwingWaarschuwing

Signaalwoord

Waarschuwing

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.
 • Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • Achter slot bewaren.
 • De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Na inademing:
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Waarschuwingen (H-zinnen)

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.