Voor een groene toekomst!

Bomen zijn de longen van de aarde: ze reinigen de lucht die we ademen, filteren het water dat we drinken en geven leefruimte aan meer dan 80% van de wereldwijde biodiversiteit. Met het Hubo bos draagt Hubo haar steentje bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een gezonde toekomst.

Hubo bos

Hier doen we het voor

Schone Lucht
Met hun bladeren en schors absorberen bomen schadelijke stoffen en geven hiervoor schone zuurstof af. In stedelijke omgevingen absorberen ze nog meer vervuilende gassen, zoals stikstofoxiden, ozon en koolmonoxide. Door ontbossing neemt de kooldioxide toe waardoor de aarde opwarmt. Gezonde bomen compenseren de koolstof en verminderen de effecten van klimaatverandering.

Waterhuishouding
Bomen vangen regenwater op en verminderen het risico op natuurrampen zoals overstromingen en aardverschuivingen. Het ingewikkelde wortelsysteem van een boom werkt als een filter, verwijdert verontreinigde stoffen en vertraagt de opname van water in de bodem. Dit proces voorkomt schadelijke erosie vermindert het risico op over-verzadiging en overstroming.

Biodiversiteit
Een enkele boom kan honderden insecten, schimmels, mossen, zoogdieren en planten herbergen. In de grote bossen bieden hoge bomen met een complex bladerdak en een hoogontwikkelde onderlaag van vegetatie een onderdak en habitat voor een hele reeks dieren, zoals eekhoorns en vogels.
 

Het Groene Woud, Noord-Brabant

Minimaal 2500 bomen in Twente... en Mexico!

Het Weusthagbos in Twente
Op veel plaatsen is het landschap van Twente en de biodiversiteit aangetast. Met de aanplant van nieuwe bomen versterken we de nog aanwezige stukken van het Weusthagbos. Er ontstaat een meer robuust, aaneengesloten natuurgebied met een breed palet aan inheemse bomensoorten, soorten die hier van nature thuishoren. Het aangelegde bos zorgt voor meer leefgebied voor andere (dier)soorten, zoals de kleine ijsvogelvlinder, de geelgors en de das. En ook wij als mens hebben baat bij de aanleg van deze bossen.

Los Tuxtlas (mangrovebos) in Mexico
In de Golf van Mexico komen van oorsprong prachtige mangrovebossen voor. Deze bossen vormen een belangrijke verbinding tussen het land en de zee. Helaas is steeds meer mangrove verdwenen door houtkap en bosbranden. Daarom gaat Trees for All de mangrove herstellen. Samen met Trees for all, partner SENDAS en de lokale bevolking plant Hubo een groot aantal nieuwe bomen. Help je mee?

Aanplant mangrove in Los Tuxtlas
Aanplant mangrove in Los Tuxtlas

Samenwerking met Trees for All

Jaarlijks verdwijnen er wereldwijd 3,5 miljard bomen. Daarom investeert ‘Trees for All’ al twintig jaar in het planten van bomen, het herstellen van bossen en in de voorlichting hierover. ‘Trees for All’ is de meest ervaren aanbieder van CO2-compensatie in Nederland en de enige stichting in Nederland met CBF-keurmerk waar compensatie van CO2 mogelijk is via duurzame bosprojecten.
 

Hubo bos

Meedoen is makkelijk!

Jij doneert 300 punten van je klantenkaart (of 3 euro) en wij (Hubo) doen hier nog 3 euro bij, samen voldoende voor het planten van één boom. Na de donatie ontvang je van ons een certificaat als officeel bewijs. Met het unieke nummer op het certificaat kun je vervolgens je naam verzilveren op onze eigen Wall of fame.
 

Bekijk de Wall of fame!